På Frederiksberg er sund økonomi vigtig!

"For mig som konservative er bæredygtighed en selvfølge - også økonomisk"

Frederiksberg er en meget velfungerende by; højt serviceniveau, en grøn oase og masser af kulturtilbud. Alene Frederiksbergs budget for 2022 viser en kommune, som har råd til at investere i vores fælles fremtid. Med budgettet fortsætter vi det flerårige fokus på minimumsnormeringer i daginstitutionerne og opdatering af byens plejecentre. Derudover investeres der endnu mere i den grønne dagsorden, så vi fastholder vores ambitiøse mål om, at Frederiksberg er CO2-neutral i 2030. Der investeres samtidig endnu mere i byens skoler, og så skal der bygges en ny idrætshal på Rolighedsvej, ligesom en ny kultur- og musikskole også snart er klar. Samtidig bidrager Frederiksberg i 2022 med hele 255 mio. kr. i form af udligning til de øvrige kommuner.

 

Når Frederiksberg samtidig med et højt serviceniveau og tilbud til Frederiksbergborgerne kan fastholde landets laveste kommunalskat, vidner det om en kommune, som har styr på økonomien. Frederiksberg er flere gang kåret til landets mest effektiv drevne kommune. Vi har både råd til mere velfærd, at investere i fremtiden og samtidig fastholde lav skat. Som konservative har vi aldrig talt om besparelser men om løbende at effektivisere. Samtidig har vi også modet til at prioritere og sige nej til forslag, der vil være spild af Frederiksbergborgernes penge. Pengene kan som bekendt kun bruges en gang.  

 

Som konservativ og bankmand har jeg fokus på økonomien, så vi både fastholder lav skat og masser af service og tilbud til Frederiksbergborgerne. God økonomi giver råd til velfræd.