På Frederiksberg er bæredygtighed vigtig!

”For mig som konservativ og bankmand er godt miljø og sund økonomi ikke hinandens modsætninger”.

Frederiksberg skal gå foran – også på klimaområdet. Som konservativ er det mit ambitiøse mål, at Frederiksberg bliver CO2-neutrale i 2030. Vi skal tænke miljø og bæredygtighed ind i alle kommunens beslutninger. Fra byplanlægning og renovering samt offentlige indkøb.

Frederiksberg kan som landets 5. største kommune yde et væsentligt bidrag til, at hovedstadsregionen – og vores land som helhed – udvikler sig til gavn for miljøet. Miljø og sund økonomi går hånd-i-hånd.

På Frederiksberg er vi alle grønne.

Jeg arbejder bl.a. for:

  • Frederiksberg som CO2-neutral by i 2030
  • Klimaløsninger i samarbejde med de borgere og virksomheder
  • Mere biodiversitet i byens rum